Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 24.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Yritys: KOKO-Markkinointi
Y-tunnus: 2814914-9
Osoite: Tuottajantie 26 F, 60100 Seinäjoki
Puhelin: 050-543 3300
Sähköposti: teemu(a)kokomarkkinointi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yritys: KOKO-Markkinointi
Yhteyshenkilö: Teemu Kokko
Y-tunnus: 2814914-9
Osoite: Tuottajantie 26 F, 60100 Seinäjoki
Puhelin: 050-543 3300
Sähköposti: teemu(a)kokomarkkinointi.fi

3. Rekisterin nimi

KOKO-Markkinoinnin asiakasrekisteri.

4. Henkilö- ja yritystietojen käsittelyn tarkoitus

Laskutus sekä yhteystiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

– Yrityksen nimi
– Yhteyshenkilön nimi
– Yhteyshenkilön / yrityksen sähköpostiosoite
– Yrityksen osoite
– Yrityksen laskutusosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yritys / asiakas itse. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Jos projektissa on tarvetta alihankkijalle, voidaan alihankkijalle luovuttaa asiakkaan yhteystietoja, jos se on projektin sujuvuuden ja läpiviennin kannalta tarpeellista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on tallennettu tietokoneelle, joka on suojattu salasanalla ja joka sijaitsee lukitussa tilassa. Asiakasrekisteristä ei ole tehty printattua versiota.

10. Sivustomme evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Verkkosivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto siirretään ja varastoidaan Googlen servereille USA:ssa yksityisyyskäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

Google Analytics privacy overview

Opt out of Google Analytics tracking

11. Tarkastusoikeus

KOKO-Markkinoinnin asiakkailla on halutessaan oikeus tarkistaa asiakasrekisterinsä tiedot.
Tästä tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Vaatimus tulee tehdä joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.